تبلیغات
✘ Mr ♡♥♡ Mrs ✘

❤جان به جانم، هم کنی، جانم تویی...❤

خبرت هست که بی رویه تو آرامم نیست...!؟

[ جمعه 22 دی 1396 ] [ 13:23 ] [ فـ ـاطـمـ ـه ]

❤دوستت دارم❤

من عاشق زمستانم ... 
عاشق دیدن روی ماهت ...
زمانی که آرام راه میروی تا سرنخوری گونه هایت از سرما سرخ می شود ،
دست هایت در جیبت مچاله می شود و معصومانه به زمین خیره می شوی ...
آنجاست که بسیار دوست داشتنی می شوی !!
حرفم را پس میگیرم ...
من عاشق زمستان نیستم ...
عاشق توام 


[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 13:25 ] [ فـ ـاطـمـ ـه ]

تـ ـ ـ ـو

 ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨـﻮﺍﻥ ﭼـﻮﻥ ﺁﻫﺴﺘـﻪ ﻧﻮﺷﺘـﻢ ، ﺑـﯽ ﭘـﺮﻭﺍ ﺑﺨـﻮﺍﻥ ﭼـﻮﻥ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﻧﻮﺷﺘـﻢ 
 ﻧﺰﺩﯾـﮏ ﮐﺴـﯽ ﻧﺨـﻮﺍﻥ ﭼـﻮﻥ ﺗﻨـﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘـﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺨـﻮﺍﻥ ﭼـﻮﻥ ﺑـﺎ ﺩﻝ ﻧﻮﺷﺘـﻢ 
  ﺩﻭﺳـﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ   
◕ ‿ ◕[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 01:07 ] [ مـ ـحـ ـمـ ـد ]